Beheer van cultureel vastgoed

SWK030 is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de eigen panden en van de panden die door ons van derden worden gehuurd. Wij werken hiervoor samen met erkende leveranciers op gebieden van onderhoud, groenvoorziening, loodgieterswerk en installaties. Naast het dagelijks beheer wordt ook de Meerjarige Onderhoudsplanning voor de gebouwen in eigendom georganiseerd vanuit het eigen kantoor van de stichting. Binnen SWK030 is een vaste medewerker beschikbaar voor de organisatie van alle zaken met betrekking tot het beheer van de panden en de bijbehorende openbare ruimte.

Voor zaken betreffende onderhoud en beheer zijn wij bereikbaar op: onderhoud@swk030.nl.
Huurders kunnen onder de eigen login meer informatie vinden over hoe te handelen bij schade en over de specifieke verantwoordelijkheid van huurder respectievelijk verhuurder bij onderhoudsreparaties (Onderhouds ABC). Daarnaast staat er aangegeven wie in geval van calamiteiten benaderd kan worden, alsmede adressen en telefoonnummers van samenwerkende bedrijven. SWK030 is niet verantwoordelijk voor opdrachten die door huurders zelf worden gegeven zonder voorafgaand schriftelijk akkoord door de stichting.