Nieuwsbrief juni 2018

In de nieuwsbrief van juni 2018 vind je: 
- een tekst van onze directeur Arna Notten over ruimte voor creatieve bedrijvigheid
- een oproep om mee te denken over de creatieve werkplek van de toekomst
- een update voor de connect.swk030.nl site, met dank aan Huis van Betekenis!
- de uitnodiging voor ons zomerfeest op 28 juni
- en activiteiten en aanbiedingen vanuit het veld.

Lees hier onze nieuwsbrief van juni. 
Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH