Zelfbouwkavel in de Haventuin

Meer informatie over zelfbouwkavels op het buitenterrein (de Haventuin)
Hieronder vind je meer informatie over de zelfbouwkavels op het buitenterrein van De Vrijhaven Utrecht. Voor meer informatie over het gehele project kan je terecht bij op de website vrijhavenutrecht.nl.Kavel en voorzieningen
De bedoeling is om op het buitenterrein een groot aantal kavels te verhuren, waarop gebruikers zelf een werkruimte kunnen realiseren. De kavels worden verhuurd in de bestaande staat, wel zorgen we voor een elektra-aansluiting naar de kavel toe en een wateraansluiting en rioleringsaansluiting (voor water). Verder verzorgen we de algemene infrastructuur: een toegangsweg, terreinverlichting ed. Ook zorgen we voor toiletten met een klein keukentje (ofwel in een gebouwtje op het terrein, ofwel in het pand direct toegankelijk vanaf het terrein).

Op je kavel kun je een gebouw bouwen/neerzetten dat aansluit bij je wensen. De hoogte en grootte kun je zelf bepalen. Je kunt er voor kiezen je kavel helemaal vol te bouwen, of je kunt wat ruimte vrij laten voor een eigen buitenterrein, bijvoorbeeld als parkeergelegenheid of ruimte om buiten te kunnen werken (bouw je de kavel helemaal vol dan kun je wel bij je ruimte komen om te laden en lossen, maar ben je voor parkeren aangewezen op de algemene parkeerplekken bij de hoofdingang van het terrein). We kunnen, als je dat wilt, een huurtermijn voor een langere termijn afspreken, zodat je zeker weet dat het gebouw dat je op je kavel neerzet lang kan blijven staan. We huren het terrein in eerste instantie voor 10 jaar; we verwachten dat we aansluitend nog minstens 5 jaar kunnen blijven.

Ontwerp
Op dit moment wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig basisontwerp voor de haventuin. Dit wordt medio september in overleg met ons vastgesteld. Op dat moment wordt ook precies duidelijk waar en hoeveel ruimte beschikbaar is, en vanaf dat moment kunnen we dan ook kavels uit gaan geven. Heb je op dit moment specifieke eisen, geef dit dan aan ons door zodat we kunnen kijken of we die in het ontwerp in kunnen passen.

Evenementen en horeca
Niet de hele haventuin zal worden uitgegeven als kavels. Naast algemene voorzieningen (zoals een toegangsweg en ruimte voor groen) houden we onder het metalen skelet ruimte vrij zodat daar evenementen plaats kunnen vinden. Ook komt er horeca. De Market, een project van De Stadstuin, biedt werkplaatsen aan ambachtslieden met verschillende achtergronden en een horecagelegenheid waar zij hun waren kunnen verkopen. De aanwezigheid van een evenementenruimte vlakbij je werkruimte betekent wél dat je af en toe geen lawaai kunt maken, of geen toegang hebt met de auto tot aan je werkruimte. En dat je af en toe geluidsoverlast zult hebben van evenementen. Anderzijds kan dit juist ook een toegevoegde waarde zijn: evenementen trekken publiek en dit kan een kans zijn om je werk te laten zien aan dit publiek. Om wrijving over en weer te voorkomen en leuke samenwerkingen te bevorderen gaan we vooraf heldere afspraken met alle gebruikers maken. 

Bouwvoorschriften
In beginsel willen we je zoveel mogelijk ruimte geven om een eigen bouwwerk neer te zetten. Er zijn wel een aantal voorschriften waar het aan moet voldoen:
·         Het bouwwerk moet minimaal voldoen aan de eisen in het bouwbesluit voor tijdelijke bouw (max 15 jaar). Dit zijn de laagste eisen. Je moet vóórdat je gaat bouwen een bouwvergunning (omgevingsvergunning) aanvragen. Dit houdt onder meer in dat je bouwtekeningen hebt van je geplande gebouw, zodat de gemeente kan beoordelen of je aan de bouwvoorschriften voldoet. We kunnen je hier bij helpen, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en de leges die daaraan zijn verbonden.
·         Onderdeel van het bouwbesluit is dat het gebouw dat je bouwt brandveilig is. Dit heeft niet alleen gevolgen voor gebouw zelf, maar ook voor hoe het zich verhoudt met de omliggende bouwwerken. Er zijn een aantal eisen over afstand, plaatsing van ramen en deuren en materiaalgebruik die afhankelijk zijn van wat op de naastgelegen kavels wordt gebouwd.
·         Tenslotte willen we dat het pand past binnen de stedenbouwkundige visie voor de Haventuin. Dit zijn geen strenge eisen, maar eerder richtlijnen om een leuk, gevarieerd en creatief terrein te krijgen.

Huurprijs en servicekosten
De huurprijs voor de kavel wordt ca. € 35 per m2 per jaar. Daarnaast rekenen we nog servicekosten voor je verbruikskosten voor energie (elektra, water ed.) en ook voor algemene kosten (bijvoorbeeld terreinverlichting, vuilnisophaal e.d.) Wat die kosten precies worden kunnen we op dit moment nog moeilijk inschatten. We kunnen hier in september meer over zeggen. 

Planning
Zoals gezegd willen we eind september kavels uit gaan geven. We verwachten dat in februari of maart 2019 de eerste gebouwen zullen worden opgeleverd. Dat betekent dat we dit najaar al een aantal basisvoorzieningen aan willen gaan leggen zodat je vanaf ongeveer november zou moeten kunnen gaan bouwen.Jouw wensen
Heb je interesse om een kavel te gaan huren, geeft dit dan aan in een email naar verhuur@sophieskunstprojecten.nl.
Geef in je mail in ieder geval de volgende zaken aan:
·         Geef een indicatie van je benodigde oppervlakte
·         Wat voor soort bouwwerk wil je gaan bouwen?
·         Wat ga je in dit bouwwerk doen?
·         Zijn er eventuele speciale voorzieningen die je echt nodig hebt?
·         Waarom kies je voor een werkplek in De Vrijhaven? (m.a.w. wat breng je mee, en wat kom je halen?)
·         Sta je al ingeschreven bij Sophies Kunstprojecten of SWK030?
Heb je zelf nog vragen, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Het vervolgtraject
Wij inventariseren de verschillende wensen van alle geïnteresseerden en gaan puzzelen om zoveel mogelijk van deze wensen te kunnen realiseren. We proberen later deze maand of begin september bij je terug te komen met een reactie op je plannen. Dat kan zijn in de vorm van aanvullende vragen, of in de vorm van een aantal alternatieven of wellicht een concreet aanbod.
Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH