Werkplek van de toekomst

Met flink wat zon stonden we op een kunstinstallatie. Donica Buisman, directeur van RAUM, wees de verschillende plekken aan op de kavel en wat voor soort ruimten nu zijn bedacht. Verblijven, programma, werken en ook vrije ruimte voor experiment. Maar hoe verbinden we deze ruimtes met elkaar?

Op 5 juli hebben we met huurders en relaties van SWK030 en Sophies Kunstprojecten om tafel gezeten om het te hebben over de werkplek van de toekomst. Want met veranderende trends en manieren van maken, verandert ook de omgeving waarbinnen makers en kunstenaars werkzaam zijn. De kavel aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn zal zo’n plek van de toekomst worden waar creatief werk centraal staat. En hoe gaat die omgeving eruit zien? We zijn erg benieuwd naar wat makers uit ons netwerk daarover denken, en vroegen hen daarom naar hun ideeën.

Vragen voor de werkplek van de toekomst
Na wat context door Donica en Arna Notten, directeur van SWK030/Sophies Kunstprojecten, hebben we een korte rondleiding gehad over de kavel. We bezochten verschillende uitkijkpunten met uitzicht over de 9000m2 kavel Berlijnplein. Vanuit een aantal aftrap-vragen spraken we met mensen uit allerlei hoeken van het creatieve veld, van architectuur en interieurvormgeving tot theater en zelfs organisatie psychologie.

Drie onderwerpen stonden centraal in het gesprek:
1) Wat voor soort maker past hier op deze kavel met RAUM als basis? Of wat zijn toekomstmakers?
2) Hoe zien makers de ideale verbinding tussen zijn werkruimte en de 4 vormen van ruimte die RAUM heeft gedefinieerd (verblijf, programma, werk- en vrije ruimte)?
3) Hoe kan de kunstenaar de verbinding leggen met de bewoner en de ondernemers in de omgeving?Rijk aan reacties

Met een enkele vraag als startpunt, werd al snel duidelijk dat de reacties op de vragen alle andere vragen (en meer) aanstippen, vaak ook met uiteenlopende en soms tegenstrijdige reacties. Wat ook kenmerkend is voor de diversiteit en mengelmoes die de kavel op het Berlijnplein wil aantrekken. Want de kavel wil ruimte bieden aan makers, publiek en ondernemers. Het gesprek ging vooral in op de diversiteit binnen de makers. Want wat voor soort makers gaan hier in de toekomst zitten? In ieder geval zullen het makers zijn die geïnteresseerd zijn in de thema’s rondom de stad van de toekomst. Maar zijn dat dan makers die graag naar buiten treden? Of hebben deze makers juist behoefte aan vrije ruimte voor experiment? En verschilt dit per stadium in een proces? De deelnemers vonden afwisseling daarin vooral van belang. Een mix van makers die er altijd zijn en die je dus kan volgen, en een aantal tijdelijke gebruikers, zodat er altijd wat nieuws te zien is.

Voor het Berlijnplein zijn nu vier vormen van ruimte bedacht: verblijf, werk, programma en vrije ruimte voor experiment. We hebben de deelnemers gevraagd hoe deze ruimten in het ideale geval op de kavel geplaatst moeten worden. Door elkaar heen of gescheiden? Het gesprek wees vooral aan dat de aantrekking van de plek de reuring zal zijn. Dus hoe laat je zien aan een publiek wat je doet, en waardoor zullen ze blijven komen? Ideeën kwamen naar boven: open ateliers met muur-hoge ramen, maandelijkse evenementen, een fietspad recht door de kavel heen en kunstenaars die werken met de wijk. Plannen om van het Berlijnplein een open en toegankelijk makersplein te maken zijn er genoeg.

Ruimte maken voor creativiteit en verbindingen
De kavel aan het Berlijnplein heeft een ambitieuze uitdaging voor zich liggen. Met de verschillende mensen die het wil betrekken en de verschillende vormen van ruimten die het wil bieden, is het nog een hele puzzel hoe hier vorm aan te geven. RAUM en SWK030 gaan samen verder met het nadenken over hoe de ruimte op Berlijnplein in te richten. Het gesprek heeft daarbij aangegeven dat het niet alleen gaat over het bieden van ruimte voor creativiteit, maar dat ruimte ook verbindingen moet aansporen. Tussen kunstenaars onderling, tussen het plein en de wijk en tussen Leidsche Rijn en de stad.

Benieuwd naar wat er nog gaat volgen? Kijk eens rond op de website van RAUM, en houd de agenda van SWK030 en RAUM in de gaten.
Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH