Ruimte voor creatieve werkplekken

Ruimte voor creatieve ondernemers en kunstenaars is schaars in Utrecht. En wij zetten ons in om meer ruimte beschikbaar en toegankelijk te maken voor creativiteit. Op 14 juni vond de raadsinformatiebijeenkomst plaats over het werkplan ruimte voor creatieve bedrijvigheid. Verschillende partners en organisaties die zich bezig houden met ruimte voor creativiteit of zelf daar gebruik van maken, kwamen samen om het te hebben over de plannen voor ruimte in de stad.

Onze directeur Arna Notten was erbij en sprak in namens de creatieve ondernemers en kunstenaars van de stad. Lees hieronder haar verhaal.  

Inleiding
Kunstenaars en creatieven zijn de innovators en pioniers. Zij hebben een belangrijke functie in het behouden van de leefbaarheid van de stad. Zowel in het midden van de stad als aan de rafelranden. Dat hoef ik jullie niet meer uit te leggen.

Er is al heel veel bereikt op het gebied van creatieve ruimte, zonder heel duidelijk vastgelegd beleid vanuit de gemeente. Met bloed, zweet en tranen en met heel veel doorzettingsvermogen vooral van individuele ondernemers. Kijk naar Hof van Cartesius, Bob Scherrenberg, db’s in CAB, Kytopia, Stadstuin, Vechtclub XL, Metaalkathedraal en bijna Depot. Om er maar een paar te noemen.

Knelpunten
Vanuit SWK030 en Sophies Kunstprojecten worden er inmiddels 40 locaties beheerd en gebruikt door kunstenaars, creatieven en instellingen. Totaal ruim 1.000 gebruikers en 26.000 m2. Dit hebben wij met veel steun van Culturele Zaken (subsidie, investeringsbijdragen) en de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) (in de vorm van betaalbare huren en bruikleenpanden) kunnen realiseren. Dit laatste is echter al jaren niet meer het geval.

We hebben nu ook veel plannen kunnen realiseren met meedenkende ontwikkelaars en private vastgoedondernemers. Zij zien de meerwaarde van creativiteit voor hun pand of grond, want hiermee zet je het op de kaart en wordt er waarde gecreëerd. (voorbeelden: Nijverheidsweg 16 en 4, Shelter Soesterberg). Het zijn ondernemers met een warm hart voor cultuur, maar het financiële belang staat wel voorop. In de toekomst wordt er winst gecalculeerd. En die gaat niet naar de kunstenaars maar in de zak van de ontwikkelaar.

De grote vraag is dan ook; hoe profiteren kunstenaars en creatieven ook van hun waardevermeerdering?
Dit is bij uitstek een vraag voor UVO, de vastgoedclub van de gemeente met een maatschappelijk belang waar financieel rendement niet bovenaan staat, juist wel de meerwaarde voor de stad. Helaas lukt het niet altijd om die meerwaarde te creëren door de strike beleidskaders van het UVO.

Een paar voorbeelden van knelpunten UVO:
- De prijs van panden is niet onderhandelbaar (vb. Project Lumax)
- De prijs van panden is te hoog (vb. Pand in Oog in Al – kostprijsdekkende huurprijs boven de €200/m2 en heeft geen enkele relatie met de werkelijke waarde en bestemming van het pand)
- Er bestaan ongewenste situaties met leegstand (vb project Wittevrouwensingel – commerciële leegstandsbeheerder)
- Er is weinig aanbod van panden (inkrimping van panden)

Er zijn hiernaast ook zeker positieve ervaringen, zoals in de Pauwstraat en de Vlampijp, verbouwingen die worden geleid door professionele en meedenkende projectmanagers.

Kansen
De sector organiseert zich en professionaliseert heel snel. We hebben geleerd, we halen er experts bij, we werken samen en verbinden verschillende sectoren. De opgave voor creatieve ruimte vraagt van ons allemaal vernieuwend denken, zoals in vergunningen, financiering, bouwen etc. Dit hoeft de gemeente niet alleen te bedenken. Wij zien dus kansen in een goede samenwerking met Culturele Zaken en Economische Zaken, maar vooral ook in de vastgoedorganisatie en stedenbouw. De opgaves van de stad moeten meer onderdeel worden van creatieve broedplaatsen (circulair, inclusief, sociaal, kennisdelen, healthy, start-ups/ict).

In onze ogen hoort hier ook bij dat wij op het gebied van Cultuur, Creatieven, City Marketing, Economie en Maatschappelijke waarde aan elkaar koppelen en expliciet maken.

Behoeftes
Het wordt een hele tijd geroepen en dus wordt het nu een dringende oproep of verzoek:

Maak ruimte mogelijk voor experiment, laboratoria. Vanuit die ruimte ontstaan mooie dingen.

Die humuslaag, waarop jaren geleden is bezuinigd, heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, maar er staan ook starters op de deur te bonzen. Ze willen proberen, experimenteren, bouwen, vallen en weer opstaan. Dit kan alleen als er ruimte is en lage prijzen.
• De Dansers: gingen van BIS-gezelschap terug naar gemeentelijke subsidie. Er volgde een transitieperiode met o.a. een wissel van artistieke leiding. Op de Brailledreef konden ze een grote, betaalbare ruimte vinden waar ze zichzelf opnieuw konden uitvinden. Nu ontvangen ze weer landelijke subsidie.
• De originele Vechtclub: kon op de Brailledreef hun concept ontwikkelen en verfijnen.
• Das Spectrum; kon uitbloeien tot een hechte community en succesvolle kunstenaars.

Maak gebruik van braakliggende terreinen, waar nu niets mee gebeurd en die niemand wil. Zet kunstenaars in bij leegstandsbeheer. Geef ons een kans en maak het concreet.

Geef ook ruimte voor ontwikkelingen in fases zonder strakke eisen bij elke nieuwe fase om opnieuw vergunningen e.d. te doorlopen.

Maak creatieve ruimte echt onderdeel van gebiedsontwikkeling en leg de markt hier meer een opdracht op m2 prijzen op.


Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH