De Utrechtse Cultuurlening

Op 27 maart vond bij SWK030 een informatie bijeenkomst plaats over de Utrechtse Cultuurlening. Tijdens deze bijeenkomst hebben Renate Timmer (adviseur bij Cultuur+Ondernemen) en Ronald Rommes (adviseur bij K.F.Hein Fonds) verteld over de opzet van de Utrechtse Cultuurlening. En Jan Willem Campmans vertelde over zijn ervaring met de Utrechtse Cultuurlening, waarmee hij zijn eigen onderneming heeft kunnen starten.Een gevarieerde groep deelnemers was aanwezig, van kunstenaars, creatieve ondernemers, medewerkers van fondsen tot HKU docenten en studenten. De middag werd geopend door Arna Notten (directeur van SWK030). SWK030 wil ruimte aan creatief Utrecht bieden, zowel in de vorm van ateliers, alsook in ruimte voor ontwikkeling, kennisuitwisseling en zichtbaarheid. Deze bijeenkomst draagt bij aan deze doelstelling. De mogelijkheden van financiële middelen helpen om de droom en groei van kunstenaars en creatieve ondernemers te realiseren.

Renate Timmer van Cultuur+Ondernemen gaf meer informatie over de mogelijkheden van een cultuurlening en de werkwijze van het Fonds Cultuurfinanciering, van waaruit de leningen worden verstrekt. Een Cultuurlening kan een waardevolle financieringsbron zijn om culturele projecten te realiseren of om een volgende stap te zetten in een beroepspraktijk. Een lening kan een aanvulling zijn in een financieringsmix maar kan ook zelfstandig worden ingezet voor verdere groei of professionalisering. De bestedingsdoelen zijn heel breed in alle disciplines: voor huisvesting, de aanschaf van een instrument of apparatuur, voor financiering voor opdrachten, publieksinkomsten of fondstoekenningen of om kosten te dekken waar fondsen of subsidies niet passen. Het Fonds Cultuurfinanciering heeft geen winstoogmerk en kan daarom tegen lage rente (3%) een cultuurlening aanbieden. Het K.F. Hein Fonds toetst inhoudelijk of het project bijdraagt aan de culturele sector in de provincie Utrecht en het Fonds voert een gedegen financiële toets uit op de haalbaarheid van terugbetaling van de lening. Renate vulde haar verhaal aan met concrete voorbeelden, bijvoorbeeld hoe theatergezelschap Nineties Productions met de Cultuurlening in staat was eenmalig een investering te doen in eigen apparatuur. Hierdoor hoeven zij voor hun toekomstige voorstellingen geen nieuwe kosten voor apparatuur te maken en dat scheelt!
Meer informatie is te vinden op http://www.utrechtsecultuurlening.nlEr werd aandachtig geluisterd, en gaandeweg de bijeenkomsten kwamen de vragen. Een kunstenaar vroeg zich wat de lening inhoudt voor artistieke vrijheid. Worden er verplichtingen aan het werk gesteld wanneer deze met een lening mogelijk wordt gemaakt? Renate antwoorde dat er juist sprake is van artistieke vrijheid omdat er geen oordeel plaatsvindt over de kwaliteit van werk en omdat er ook geen artistieke verantwoording achteraf hoeft plaats te vinden. Er wordt vooral gekeken naar de haalbaarheid en de terugverdiencapaciteit van het project. Een andere bezoeker wilde meer te weten komen over de begeleiding die Cultuur+Ondernemen biedt. Bij de Utrechtse Cultuurlening kan tegen een sterk gereduceerd tarief Training & Begeleiding worden afgenomen op uiteenlopende onderwerpen waarop advies gewenst is. Wanneer lopende de rit blijkt dat  iets niet goed gaat, wordt samen gekeken naar een oplossing op maat.

Na de informatie van Renate, was het fijn om in gesprek te gaan met een ‘ervaringsdeskundige’. Jan Willem Campmans heeft namelijk gebruik gemaakt van de Utrechtse Cultuurlening en heeft daarmee zijn eigen bedrijf kunnen starten. Vol enthousiasme en openheid vertelde Jan Willem hoe hij het concept voor zijn lichttekeningen had ontdekt, en hoe dit vervolgens de basis voor zijn installaties is geworden. Met de Cultuurlening was hij in staat om grotere opdrachten aan te pakken, waardoor hij nu evenementen zoals Oerol, Bring Your Own Beamer (BYOB) en Stekker Stamppot kan doen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een losse borrel in het kantoor van SWK030. Onder het genot van wijn en fris werd nog prettig nagebabbeld en werden er nieuwe contacten gelegd.

Wil je meer te weten komen over de Utrechtse Cultuurlening? Kijk dan vooral op de website, en neem contact met hen op.
Heb je deze bijeenkomst gemist? Er volgt in het najaar een nieuwe reeks, dus houd onze nieuwsbrief, site en Facebook in de gaten. 

 

Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH