Aanmeldvoorwaarden

Om bij SWK030 voor een werkruimte in aanmerking te kunnen komen, dient u ingeschreven te zijn. Hieronder worden de daaraan verbonden voorwaarden toegelicht.

Erkende professionele kunstenaars, creatief ondernemers en kunstinstellingen, kunnen zich aanmelden bij SWK030 voor het huren van werkruimten. Daarnaast kunnen personen en organisaties die beroepsmatig artistieke en/of creatieve werkzaamheden uitoefenen zich bij SWK030 aanmelden.  Aanmelding is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Om de aanmelding compleet te maken dienen per post of digitaal de vereiste bijlagen te worden aangeleverd. 
 
Aanmeldformulier
Via het aanmeldformulier kunt u ofwel een persoon ofwel een organisatie aanmelden. Voor het invullen gelden de volgende criteria.  
Vereiste bijlagen
Ter beoordeling van uw professionaliteit met betrekking tot de artistieke en/of creatieve werkzaamheden, dient u uit de lijst hieronder alle op u van toepassing zijnde onderdelen aan te leveren tezamen met uw aanmeldformulier. N.B. te grote bestanden kunnen problemen opleveren bij de verzending, houd daarom de bijlagen zo klein mogelijk.
U kunt de bijlagen digitaal aanleveren (secretariaat@swk030.nl) of per post sturen naar:
SWK030
Lauwerecht 12
3514 BB Utrecht

Beoordeling 
Aan de hand van de door u verstrekte informatie op het aanmeldformulier en de aangeleverde bijlagen wordt de professionaliteit van uw artistieke en/of creatieve werkzaamheden beoordeeld. In principe vindt beoordeling plaats binnen twee weken. U ontvangt van ons bericht of u wel of niet voor inschrijving c.q bemiddeling in aanmerking komt. Als u in aanmerking komt, laten we u tevens weten in welke beroepscategorie u bent ingedeeld.  

Inschrijfgeld
Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Per inschrijvingsjaar (van januari tot en met december) bedraagt het inschrijfgeld 12,50 euro. Wanneer u zich in de tweede helft van een inschrijvingsjaar aanmeldt, bedraagt het inschrijfgeld 7,50 euro. Zodra het inschrijfgeld door ons is ontvangen, bent u bemiddelbaar en kunt u op de aangeboden ruimtes reageren.
 
Inkomenstoets
Bij de toewijzing van een ruimte kan SWK030 verzoeken om inzage in uw inkomensgegevens.
 
Jaarlijkse actualisatie
Jaarlijks worden de inschrijvingsgegevens geactualiseerd. Het inschrijfgeld is eveneens een jaarlijks terugkerende verplichting. Om voor een nieuw jaar bemiddelbaar te zijn, moet aan de voorwaarden van herinschrijving en betaling zijn voldaan. Wanneer u bij ons staat ingeschreven hoeft u verder niets te doen en ontvangt u automatisch bericht.

 
Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH